Core Course(s) in Sem II Biotechnology (BTI 103-104)

Core Course(s) in Sem IV Biotechnology (BTI 204-206)

Core Course(s) in Sem VI Biotechnology (BTI 307-310, 312)

Core Course(s) in MSc Sem II Biotechnology (BTI 407-412)

Core Course(s) in MSc Sem IV Biotechnology (BTI 507-512)